КОНКУРС за најбољи необјављени роман за награду ЗЛАТНА СОВА

0
1334

Јавно предузеће „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево, као највећа издавачка кућа у Републици Српској, позива ауторе који пишу и стварају на српском језику, да узму учешћа на Конкурсу за најбољи необјављени роман и награду „Златна сова“ за 2018. годину.

Књижевна награда издавачке куће ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево, обухвата плакету (повељу) за најбољи роман у 2018. години, објављивање дјела у тиражу од 500 примјерака, те новчану награду у износу од 5.000,00 конвертибилних марака, као и 100 примјерака одштампаног романа.

 Друга награда обухвата објављивање романа у тиражу од 500 примјерака, те ауторски хонорар у износу од 1.000,00 КМ, као и 100 примјерака романа.

Трећа награда обухвата објављивање романа у тиражу од 500 примјерака, те ауторски хонорар у износу од 500,00 КМ, као и 100 примјерака романа.

Уколико ниједан од аутора три првонаграђена романа не буде имао пребивалиште у Републици Српској, Завод задржава право да, на препоруку стручног жирија, поред награђених романа, уз претходну сагласност аутора, објави још један роман аутора са пребивалиштем у Републици Српској. У том случају, роман би био објављен у тиражу од 300 примјерака, уз ауторски хонорар утврђен на основу интерних прописа организатора конкурса.

Право учешћа на Конкурсу имају сви аутори који пишу и стварају на српском језику, а који благовремено доставе свој рукопис, под условом да рукопис романа није никада раније објављен, како на српском, тако ни на другом језику.

Уколико је рукопис интегрално или фрагментарно објављен у штампаној или електронској форми, поменута чињеница ће се сматрати разлогом за искључивање аутора и његовог дјела из конкуренције.

Један аутор може конкурисати само са једним рукописом. У случају непоштовања наведеног правила Конкурса, сва дјела тог аутора искључиће се из конкуренције за награду „Златна сова“.

Аутори три најбоље оцијењена рукописа, према одлуци стручног жирија, учешћем на овом конкурсу обавезују се да ће пренијети на Јавно предузеће „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево, као издавача, искључиво и територијално неограничено право издавања ауторских дјела са којима учествују на конкурсу, у периоду од три године од издавања истих.

На Конкурс слати необјављени рукопис романа, штампан у три примјерка (формат А4, фонт Times New Roman, проред 1.5, нумерисане странице, увезано). Aутори три награђена романа се обавезују да рукописе, након коначне одлуке о избору, доставе и у електронској форми.

Рукописе, потписане шифом, слати искључиво путем поште, на адресу ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево, ул. Николе Тесле бр. 58, 71123 Источно Сарајево, са именом и презименом, контакт телефоном и адресом аутора, у посебној, затвореној коверти. Рукописи евентуално достављени путем електронске поште или на други неодговарајући начин, неће се узети у разматрање и исти неће бити предметом конкуренције за награду „Златна сова“.

Аутори су дужни, поред тражених личних података, у затвореној коверти из преходне тачке Конкурса, доставити и потписану изјаву, којом, под пуном материјалном и моралном одговорношћу, изјављују да рукопис који достављају није никада раније објављен, како фрагментарно, тако ни интегрално.

Достављени рукописи се неће враћати ауторима.

Посљедњи дан за доставу рукописа на напријед наведени начин је 02. март 2018. године, док је рок за проглашење најбољег необјављеног романа 15.06.2018. године.

Детаљни услови за учешће на конкурсу, врста и висина награде, избор и начин рада стручног жирија, рокови за одлучивање о награђеним рукописима, те остала питања која дефинишу поступак избора најбољег необјављеног романа су дефинисани Правилником о додјељивању награде „Златна сова“, објављеним на званичној интернет презентацији Завода (www.zunsrs.com ).

Директор
Раде Ристовић

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here