Конкурс за доделу награде „Васко Попа“

0
337

На основу Одлуке о оснивању Књижевне награде „Васко Попа“,
од 10. априла 1995.године, и Правилника о додељивању Награде
за најбољу песничку књигу, оснивач награде , Агенција Ђорђевић из Вршца,
р а с п и с у ј е
К О Н К У Р С
за доделу
Књижевне награде
„Васко Попа“
За најбољу песничку књигу објављену у 2017.години.
За Награду конкуришу све песничке књиге стваране и објављене на српском језику.
Право предлагања за Награду имају сва правна и физичка лица.
Одлуку о избору најбоље књиге песама за 2017. годину, донеће петочлани жири именован од стране оснивача награде.
ЖИРИ ЗАСЕДА У БЕОГРАДУ У ФРАНЦУСКОЈ 7
Награда ће бити уручена у Вршцу, на дан рођења песника
Васка Попе
29. јуна 2018.године, тачно у подне.

Конкурс остаје отворен до 30. маја 2018.године.
Књиге песама, у три примерка, слати на адресе:
УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ, ФРАНЦУСКА Бр.7
11000 Београд
или
УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ БРАЋЕ РИБНИКАР Бр .5
21000 Нови Сад
са назнаком: ЗА НАГРАДУ ВАСКО ПОПА
информације на телефон: 0600 813 813

За оснивача
Агенција Ђорђевић
Драгољуб Е. Ђорђевић

Вршац, 29. април 2018.

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here