Редакција

Словословље, електронски часопис за књижевност, културу,
умјетност, политику и религију на српском језику у иностранству

Издавач:
Српски културно-информативни центар, Беч


Оснивач, главни и одговорни уредник:

Петар Милатовић Острошки,
Беч

Уређује редакцијски колегијум:
Антоније Ђурић,
Београд
Радомир Смиљанић, Београд
Миладин Берић, Бања Лука
Жарко Миленић, Брчко
Миша Матић, Београд
Слободан Ристовић, Златибор
Пеко Лаличић, Мајданпек
Илија Вуковић, Подгорица
Стојан Рајковић, Беч
Вјера Гаровић, Београд
Видоје Марјановић, Београд
Видак Стојовић, Беч

 

Стални сарадници:
Неда Гаврић, Бања Лука
Срђан Симеуновић Сендан, Београд
Весна В. Максимовић, Крагујевац
Славка Божовић, Никшић

Е-mail:  skic@chello.at